Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 112/20

Spisová značka: Pl. ÚS 112/20

Datum podání: 16.12.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Nejvyšší správní soud, JUDr. Baxa Josef, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno

Předmět

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh je dostupný  zde (844 KB, PDF).

 

Částečně vyhověno, částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 27.07.2021