Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 113/20

Spisová značka: Pl. ÚS 113/20

Datum podání: 20.12.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Š. P.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti jinému zásahu ze strany vlády ČR- omezení základních práv a svobod spojená s návrhem na vylovení neústavnosti vládních opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem

Usnesení č. 1290: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince

Usnesení č. 1294: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Usnesení č. 1295: Prodloužení stávajících krizových opatření

Usnesení č. 1332: Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení č. 1333: Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020

Usnesení č. 1334: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení č. 1335: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení č. 1338: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení MZd)

Usnesení č. 1339: čj. 1559/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení č. 1341: Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob

 

Částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, částečně odmítnuto pro nepříslušnost 26.01.2021