Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/21

Spisová značka: Pl. ÚS 1/21

Datum podání: 05.01.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Navrhovatel: Komajz, s.r.o., Z. Z.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti zásahu do základních práv stěžovatelky ze strany moci výkonné v důsledku spojená s návrhem na zrušení ustanovení § S a 6 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, návrhem na zrušení krizového opatření a na zrušení usnesení, kterým byl vyhlášen nouzový stav.

 

Částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, částečně odmítnuto pro nepřípustnost 26.01.2021