Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 5/21

Spisová značka: Pl. ÚS 5/21

Datum podání: 13.01.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: Mgr. Z. V.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti zásahu do základních práv stěžovatelky ze strany moci výkonné v důsledku spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, návrhem na zrušení krizového opatření a na zrušení usnesení, kterým byl vyhlášen nouzový stav.