Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 7/21

Spisová značka: Pl. ÚS 7/21

Datum podání: 26.01.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení či. 2 odst. 3 ve slovech „městem nebo“ obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech. Text  návrhu je dostupný  zde (539 KB, PDF).