Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 9/21

Spisová značka: Pl. ÚS 9/21

Datum podání: 14.02.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Darumatea s.r.o., T. D.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti zásahu do základních práv stěžovatelů ze strany Nejvyššího správního soudu a Městskěho soudu v Praze a vlády ČR, spojená s návrhem na zrušení rozhodnutí správních soudů, usnesení o vyhlášení a prodloužení nouzového stavu (včetně nového vyhlášení dne 14. 2. 2021) a krizových opatření, jakož i části krizového zákona, dále spojená s žádostí o přednostní projednání.

 

Z části odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, ve zbytku odmítnuto pro nepřípustnost 02.03.2021