Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 11/21

Spisová značka: Pl. ÚS 11/21

Datum podání: 18.02.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: S. L.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti usnesení Vlády České republiky č. 126 ze 14,. 2. 2021, o přijetí krizového opatření. 

 

Částečně zastaveno, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele 16.03.2021