Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 14/21

Spisová značka: Pl. ÚS 14/21

Datum podání: 25.02.2021

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: T. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci dle ust. § 72 odst. 1 písm. a) druhá věta a ust. § 74 zákona č. 182/1993 Sb., zákona ě. 182/1993Sb., o Ústavním soudu., spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění, § 221 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění a § 260 zákona ě. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění.