Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 17/21

Spisová značka: Pl. ÚS 17/21

Datum podání: 12.03.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2

Předmět

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (388 KB, PDF). 

 

Vyhověno. 19.10.2021