Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 18/21

Spisová značka: Pl. ÚS 18/21

Datum podání: 17.03.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a zrušení některých ustanovení zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona ě. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu je dostupný  zde (562 KB, PDF), podpisová listina  zde (623 KB, PDF).