Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 19/21

Spisová značka: Pl. ÚS 19/21

Datum podání: 20.03.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: Mgr. Z. V.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti zásahu do lidské důstojnosti a základních práv stěžovatelky ze strany moci výkonné a na zrušení usnesení, kterým by! vyhlášen nouzový stav, spojená s návrhem na přednostní projednání.