Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 21/21

Spisová značka: Pl. ÚS 21/21

Datum podání: 30.03.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný zde