Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 23/21

Spisová značka: Pl. ÚS 23/21

Datum podání: 07.04.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: 100 fyzických osob

Předmět

Návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 300, zveřejněného pod č. 135/2021 Sb., ve znění usnesení vlády č. 315 ze dne 26. 3. 2021, zveřejněného pod č. 147/2021 Sb.