Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 24/21

Spisová značka: Pl. ÚS 24/21

Datum podání: 30.03.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: Kapsch Telematic Services spol. s r.o., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 184/2019-203 ze dne 18. 9. 2019 a č. j. 10 As 252/2019-256 ze dne 4. 12. 2019 a rozsudkům Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 16/2019-268 ze dne 7. 11. 2019 a č. j. 62 Af 29/2019-624 ze dne 27. 2. 2020, spojená s návrhem na zrušení § 257 písm. j) zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (řízení o ústavní stížnosti je vedeno pod sp. zn. I. ÚS 69/20, postoupeno plénu k rozhodnutí o návrhu na zrušení předmětného ustanovení, usnesení je dostupné v databázi NALUS: https://bit.ly/3wfvPIQ ).