Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 26/21

Spisová značka: Pl. ÚS 26/21

Datum podání: 18.05.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: DPÚK a.s.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2021, č. j. Konf 29/2019 - 18. 

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 31.08.2021