Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 30/21

Spisová značka: Pl. ÚS 30/21

Datum podání: 23.08.2021

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2

Předmět

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (592 KB, PDF).