Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 34/21

Spisová značka: Pl. ÚS 34/21

Datum podání: 08.09.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Milada Tomková

Navrhovatel: M. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 127/2021 - 29 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 29. 3. 2021, č. j. 9 A 19/2021 - 96.