Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 35/21

Spisová značka: Pl. ÚS 35/21

Datum podání: 14.09.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: CASTELLANA s.r.o.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 66/2021-57 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2021, čj. 18 A 87/2020-191.