Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 37/21

Spisová značka: Pl. ÚS 37/21

Datum podání: 01.10.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: J. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 112/2021-35 ze dne 17. 9. 2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 11. 3. 2021, č. j. 11 A 14/2021 - 62, spojená s návrhem na zrušení usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021.

 

Částečně odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 05.04.2022