Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 38/21

Spisová značka: Pl. ÚS 38/21

Datum podání: 08.10.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: Č. A.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti proti usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 15.02.2021, č.j. 9 A 5/2021-47 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.09.2021, č.j. 8 As 98/2021-36.