Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 39/21

Spisová značka: Pl. ÚS 39/21

Datum podání: 10.10.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.2 MB, PDF).