Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 40/21

Spisová značka: Pl. ÚS 40/21

Datum podání: 04.01.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Growth Gym s.r.o.,

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 41/2021 ze dne 10. 6. 2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2021, č.j. 8 A 134/2020- 57.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 07.12.2021