Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 41/21

Spisová značka: Pl. ÚS 41/21

Datum podání: 23.11.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Česká pirátská strana, politická strana, Na Morání 360/3, 128 00 Praha Starostové a nezávislí, politické hnutí, Malostranské nám. 5, 118 00 Praha 1

Předmět

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2021, č.j. Vol 202/2021-89 k volební stížnosti na neplatnosti volby kandidátů dle § 87 zákona č. 247/1995 Sb. a dle § 90 s.ř.s. ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, konaných ve dnech 8. - 9.10.2021. Text návrhu je dostupný  zde (707 KB, PDF).