Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 43/21

Spisová značka: Pl. ÚS 43/21

Datum podání: 20.12.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: VT-SUN, s.r.o.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 10. 2021, č. j. Konf 8/2021-39, proti rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu č.i.: 05434-26/2020-ERU, ze dne 9. 11. 2021, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.j.: 05434-17/2020-ERU, sp. zn. OSS- 05434/2020-ERLl, ze dne 3. 3. 2021, proti usnesení Krajského soudu u Brně ze dne 9. 4. 2020, č.j. 74 Co 76/2019-253.