Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 44/21

Spisová značka: Pl. ÚS 44/21

Datum podání: 22.12.2021

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Městský soud v Praze, JUDr. Hejtmánek Ladislav, předseda senátu, Slezská 9, 120 00 Praha 2

Předmět

Návrh na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve slovech"...jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují...". Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (211 KB, PDF). 

 

Vyhověno. 24.01.2023