Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/22

Spisová značka: Pl. ÚS 1/22

Datum podání: 04.01.2022

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: K. T.

Předmět

Ústavní stížnost proti výrokům II., IV. a V. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.7.2020, č.j.: 22 Co 58/2020 - 375, a výrokům I. a III. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6.10.2021, č.j. 30 Cdo 3889/2020-532.