Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 2/22

Spisová značka: Pl. ÚS 2/22

Datum podání: 04.01.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: S. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2021 č.j. Vol 205/2021-13 k volební stížnosti na neplatnosti volby kandidátů dle § 87 zákona č. 247/1995 Sb. a dle § 90 s.ř.s. ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, konaných ve dnech 8. - 9.10.2021.