Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 3/22

Spisová značka: Pl. ÚS 3/22

Datum podání: 10.01.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: JUDr. Bc. N. N.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 105/2021 - 17 ze dne 3.11. 2021. 

 

Odmítnuto pro nedodržení lhůty 15.11.2022