Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 5/22

Spisová značka: Pl. ÚS 5/22

Datum podání: 31.01.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Krajský soud v Ostravě, JUDr. Palkovský Aleš, samosoudce, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

Předmět

Návrh na zahájení řízení o incidenční kontrole souladu zákonné normy s ústavním pořádkem České republiky podaný dle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu

- Návrh na zrušení ustanovení § 226 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu in eventum

- o stanovení ústavně konformních zásad a Limitů interpretace a aplikace ustanovení § 226 odst. 1 občanského soudního řádu

Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (14.5 MB, PDF).