Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 6/22

Spisová značka: Pl. ÚS 6/22

Datum podání: 17.02.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Komora patentových zástupců České republiky, Gorkého 12, 602 00 Brno

Předmět

Ústavní stížnost proti první části výroku II usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 20.12.2021, č.j. Konf 21/2021-8, doručenému dne 21.12.2021, a to proti části, kterou bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2011, č.j. 31 A 68/2010- 51.