Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 8/22

Spisová značka: Pl. ÚS 8/22

Datum podání: 17.03.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: U. V.

Předmět

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené Ústavním soudem pod sp.zn. I.ÚS 626/21.