Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 9/22

Spisová značka: Pl. ÚS 9/22

Datum podání: 04.04.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: M. S., D. G., Z. P. a Sousedský spolek U.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády č. 72 ze dne 2. února 2022 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky (napadený akt č. 1), a uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky (napadený akt č. 2). Text ústavní stížnosti je dostupný PDF ikona zde (1.3 MB, PDF). 

 

Odmítnuto pro nepříslušnost. 23.08.2022