Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 11/22

Spisová značka: Pl. ÚS 11/22

Datum podání: 12.04.2022

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Okresní soud v Ústí nad Labem, JUDr. Blažejová Lucie, LL.M., předsedkyně senátu, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem

Předmět

Návrh na zrušení ust. § 454 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (884 KB, PDF).