Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 12/22

Spisová značka: Pl. ÚS 12/22

Datum podání: 15.04.2022

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: Moravská a Slezská pirátská strana

Předmět

Návrh podle článku 87 odst. 1 písm. j) Ústavy České republiky k č.j. Pst 18/2022 od NSS.