Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 13/22

Spisová značka: Pl. ÚS 13/22

Datum podání: 14.04.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: K. J.

Předmět

Návrh na zrušení zákona č. 57/2022 Sb.,o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. 

 

Z části odmítnuto pro neodstraněné vady, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 10.05.2022