Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 14/22

Spisová značka: Pl. ÚS 14/22

Datum podání: 09.05.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: M. J.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.