Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 16/22

Spisová značka: Pl. ÚS 16/22

Datum podání: 26.05.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: H. D.

Předmět

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci Rozhodnutím prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 26. března 2022 podle ust. § 72 odst. 1) písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.