Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 17/22

Spisová značka: Pl. ÚS 17/22

Datum podání: 08.06.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení § 304c odst. 1, věta třetí občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., v platném znění, které zní: „Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.“ Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (357 KB, PDF), podpisová listina PDF ikona zde (137 KB, PDF).