Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 19/22

Spisová značka: Pl. ÚS 19/22

Datum podání: 06.06.2022

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: B. J.

Předmět

Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. III. ÚS 1469/22 byla postoupena k projednání a rozhodnutí plénu Ústavního soudu. 

 

Zastaveno. 20.09.2022