Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 20/22

Spisová značka: Pl. ÚS 20/22

Datum podání: 01.07.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: P. V. a spol.

Předmět

Návrh na obnovu řízení proti usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1163/12.