Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 21/22

Spisová značka: Pl. ÚS 21/22

Datum podání: 01.08.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: Okresní soud Praha-východ, Mgr. Bočková Pavlína, Na Poříčí 1044/20, 112 97 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení § 96 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (855 KB, PDF).