Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 22/22

Spisová značka: Pl. ÚS 22/22

Datum podání: 03.08.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů, zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, spojený s návrhem na přednostní projednání věci. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.2 MB, PDF), podpisová listina PDF ikona zde (132 KB, PDF).