Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Spisová značka:

Datum podání: 23.06.2024

Soudce zpravodaj::

Navrhovatel:

Předmět