Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 25/22

Spisová značka: Pl. ÚS 25/22

Datum podání: 01.09.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (665 KB, PDF). 

 

Vyhověno. 11.04.2023