Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 26/22

Spisová značka: Pl. ÚS 26/22

Datum podání: 01.09.2022

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (685 KB, PDF).