Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 27/22

Spisová značka: Pl. ÚS 27/22

Datum podání: 02.09.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (687 KB, PDF).