Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 28/22

Spisová značka: Pl. ÚS 28/22

Datum podání: 16.09.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (337 KB, PDF).