Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 24/22

Spisová značka: Pl. ÚS 24/22

Datum podání: 20.06.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: P. R.

Předmět

Postoupení věci sp. zn. I. ÚS 1619/22 k projednání a rozhodnutí plénu. 

 

Zastaveno. 20.09.2022