Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 30/22

Spisová značka: Pl. ÚS 30/22

Datum podání: 27.10.2022

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Předmět

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 písm. b) obecně závazné vyhlášky obce Okrouhlice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (541 KB, PDF). 

 

Zastaveno. 07.02.2023