Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 33/22

Spisová značka: Pl. ÚS 33/22

Datum podání: 10.11.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: J. H.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 4/2022-22 ze dne 26. 10. 2022.